Online kurz Umělcova cesta

Zažijete příliv energie

Umělcova cesta je impulsem, jak se na věci dívat jinak – na umění, vztah, výchovu, sebelásku, vaření… Umělcova cesta se může stát klíčem ke dveřím, které zůstávaly dlouho zavřené a díky skupině, lektorům, vlastní práci na sobě, můžeme vstoupit. Předpokladem je, že se chceme rozvíjet díky novému postoji nový vztah k sobě a hledat cestu, jak dál. Kurz vychází z metodiky knihy Julie Cameron “Umělcova cesta”. Člověk by ale v tomto procesu neměl být sám jen s knihou. Ukazuje se, že podpora zkušeného lektora, podpora celé skupiny, která podstupuje stejnou cestu, je významná a důležitá pro úspěšné dokončení všech úkolů, zvládnutí překážek a odstranění bloků. Knihu navíc obohacuji o vlastní cvičení, aktivní imaginace a rady a zkušenosti, které jsem načerpala za zhruba sedmnáct let své lektorské praxe.

Kreativní může být kdokoliv

Umělcova cesta není jen pro umělce, ale pro všechny, kdo chtějí naplno využít všechny své možnosti. Žít naplno svůj život znamená být kreativní. Přesto spousta lidí hraje sama se sebou hru: buď budu kreativní, nebo budu vydělávat peníze; buď se budu dobře starat o rodinu, nebo budu kreativní. Podobných i jiných bloků máme v sobě spousty. Strach, nedostatek sebedůvěry, pocit viny… v kurzu Umělcovy cesty tyto bloky společně zvládneme překonat a rozpustit. Po 12. týdnů budeme objevovat a sytit umělce v nás a odstraňovat nánosy a bloky, které nám brání tvořit.

Co najdete v online kurzu

Seberozvojový kurz vás propojí s vnitřním umělcem a přinese do vašeho života tvořivost a nové vědomí. Poznáme a vyzkoušíme – tvůrčí psaní, vědomé rozvíjení vnitřního dialogu, koláž, tanec, kreslení pravou hemisférou, zhotovení svého symbolu a mnoho dalšího. Zformujeme si vizi svého poslání, které nás dokáže vést nejen v tvůrčích chvílích, ale celým životem. Víme, že někde v nás je prostor svobody, kde není strach ani hodnocení, kde naše kreativita dostává šanci růst. V bezpečném a posilujícím prostředí našeho kurzu váš umělec potká Přijetí, Povzbuzení, Podporu, Přátelství, Pokoru, Pozornost, Představivost a Pravdivost.

Proč v tom nemám být sám

Tvůrčí proces má svoji aktivní a pasivní fázi. Má své „uchýlení se do jeskyně“, může být procesem pouštění, neusilování, čekání. Posiluje v nás důvěru v sebe sama, učí koncentraci a trpělivosti. Protože se tyto fáze střídají, je velmi důležité mít nablízku svého zkušeného průvodce. A může se objevit příběh… váš Příběh. Příběhy jsou důležitou součástí života. Příběhy je dobré někomu vyprávět.

Témata 12 týdenního cyklu

Bezpečí, identita, síla, integrita, možnosti, hojnost, spojení, důvěra, soucítění, vlastní bezpečí, samostatnost, víra a důvěra.

Kurz vychází z metodiky knihy Julie Cameron “Umělcova cesta”, s kterou budeme po celou dobu pracovat. Základem společných setkání bude sdílení, ukotvení v těle, tvůrčí práce a aktivní imaginace.

Můj přístup

S Umělcovou cestou jsem v Čechách už před sedmi lety. Pro lidi, kteří se rozhodnou plně rozvinout svoji kreativitu vytvářím báječné a bezpečné prostředí. Vystudovala jsem andragogiku, velmi mě obohatilo studium na DAMU a mnoho seberozvojových kurzů, kterými jsem prošla. Díky tomu všemu mám v zásobě spoustu praktických cvičení a nápadů, jak obohatit cestu, kterou vytyčila Julia Cameron ve své knize Umělcova cesta. I proto jsem se rozhodla, že otevřu pokračování: Umělcova cesta 2 – tvořím svůj vlastní život a kurz Umělcova stezka pro děti. I samotné vedení kurzu, ať jedničky či dvojky, je pro mne kreativní (a srdeční) záležitost.

Co řekli o kurzu

Marta

O kurzu Umělcova cesta jsem přemýšlela už před dvěma lety. Pokaždé, když jsem se chtěla přihlásit, byl už v běhu. Konečně se to podařilo a já se těšila, že se stanu Umělcem. A taky ano! Využívám každou volnou chvíli ke tvoření, k uměleckých schůzkám, využívám čas smysluplně. Dříve jsem v domnění, že jsem unavená a zdrchaná matka malého chlapečka odpočívala tak, že jsem nedělala prostě nic. No a dnes mám najednou víc energie a radosti. Za těch pár měsíců od začátku kurzu jsem stačila přebudovat interiér našeho domu. Mám ze sebe velkou radost. Děkuji, že jsem potkala Anetu, která nás vedla laskavě celým kurzem, že nám byla po celou dobu oporou.

Obrázek od ženy, která prohlašovala, že “prostě neumí kreslit”.

Andrea

Probuzení spícího uměleckého ducha, kreativní psaní a autoterapie, posunutí kupředu, sebepoznáni, inspirace, sdílení, synchronicita, přátelství a bytí mezi svými… tento kurz doporučuji všem, kteří na sobě chtějí pracovat, sebe realizovat se, rozvíjet se a kreativně pracovat a žít.

Jolana

Cesta umělce mi, i když se to z počátku nezdálo, přinesla mnoho změn do života. Pomohla mi dostat se k sobě blíž. Uvědomit si, že tvořit mohu jen pro sebe a to mi dává sílu nebát se pouštět do nových věcí, i když je neumím. Nebát se nezdaru a kritiky ostatních. Mít se víc ráda, věřit si, přestat se podceňovat a být otevřenější k sobě i ostatním. Pomohla mi najít malého umělce uvnitř sebe, o kterého teď mohu pečovat a podporovat ho. A to všechno jsem mohla poznat pomocí nových přátel, kteří podnikli tuto cestu společně se mnou, díky jejich zkušenostem, podpoře a lásce. A proto děkuji všem, kteří mě na cestě doprovázeli a také sobě, že jsem se rozhodla na tuto cestu vydat.

Reneé

Děkuji ti moc za krásné prožitky, se kterými jsem se setkala na tvém semináři Umělcova cesta. Vnímám, že tento kurz byl ten nejdůležitější v mém dosavadním životě a to už jsem jich absolvovala opravdu hodně. Na počátku jsem měla hodně pochybností, že má kreativita je vůbec hodna zmínění. Nyní se vnímám jako otevřená umělkyně – umělkyně života. Mám několik nových návyků, které jsem získala díky tomuto kurzu a jsem nadšená. Věnuji sama sobě čas a prostor, dovolím si experimentovat, dělat věci, které jsem dřív nedělala a dovolím si plnit své „tajné“ sny. Ještě jednou díky.

Bára

Kurz umělcovy cesty si mě sám vybral. Měla jsem možnost účastnit se ukázkové hodiny u Anetky Pavlové a ihned jsem cítila, že jsem tam správně. Jsem vděčná za její vnímavý přístup s citlivými vhledy a za schopnost vytvořit svobodné a bezpečné místo nejen ke vzájemnému sdílení, ale především pro cestu sama k sobě. Mým cílem bylo posílení tvořivosti ve všech oblastech života za přítomnosti svobody, radosti a lehkosti. Změnila jsem některá schémata a můj pohled na svět je obohacen mnoha neviditelnými dary, které jsem v průběhu kurzu prožila. Děkuji Anetce a celé skupině, jejíž kouzlo je nenahraditelné, za jejich otevřenost, opravdovost, statečnost, důvěru a nesmírnou inspiraci.

Proč se učit online

Hlavní výhoda oproti živému setkání je možnost učit se kdykoliv a kdekoliv. Většinou tedy sledujeme kurz z pohodlí domova a v čase, kdy se nám to hodí. Umělcova cesta je rozvržena do jednotlivých týdnů, ke kterým se pojí různá témata. Není možné přeskakovat nebo zaostávat, takže i online kurz stále obsahuje motivační prvek a “nakopne” vás k tomu, abyste téma prožívali a plnili různá cvičení. Informace obsažená ve výukových videích si navíc můžete zapamatovat daleko lépe, protože si video můžete pouštět opakovaně. Online kurz také vychází daleko levněji, protože ceny kurzů Umělcovy cesty (nejen ten můj) začínají na sedmi tisíci korunách.

Cena kurzu

Celý online kurz Umělcova cesta je program na tři měsíce. Obsahuje tři úvodní videa a dvanáct lekcí. Jedna lekce je rozdělena na tři videa. Celková délka jedné lekce je průměrně půl hodiny. Za jednu lekci zaplatíte 350 korun, což je zhruba 11 korun za minutu videa. Mnoho online kurzů je výrazně kratších a proto i jejich celková cena je nižší, ale když jsem si srovnala kurz na stránkách Seduo, kde nabízejí 43 minut Sebevědomé komunikace za 599 korun, je Umělcova cesta ještě levnější. Navíc dostáváte doprovodné materiály a přímou možnost komunikace s lektorem.

Veronika sdílí svoji zkušenost s kurzem Umělcova cesta

Přesunout se na začátek