-

Rétorika

Rétorika jako umění mluvit a jednat s lidmi

Rozhovor na rádiu Zet

Nabízím individuální poradenství a práci v oblasti verbální a neverbální komunikace.

Jednodenní kurz rétoriky nebo komunikačních a prezentačních dovedností může být pro vás vždy jen inspirací. Opravdové výsledky přináší pouze soustavnější trénink. Proto jsou pro člověka, který se chce posunout dál, nejvhodnější individuální hodiny. A umět hovořit, promluvit před lidmi, přesvědčit a motivovat je dnes velmi potřebné. Ve všech oblastech života zjistíme, že dosáhneme lepších výsledků, když se umíme skvěle vyjádřit, prezentovat, zaujmout, inspirovat. Umění rétoriky se sice proměňuje v čase, základem zůstává rétorický trojúhelník – ethos, pathos, logos. Co to je?

1. být zaujatý tématem, věřit si a vzbudit nadšení u posluchače (ethos)
2. zapojit svoje tělo, hlas, emoce a vtáhnout posluchače do svého projevu (pathos)
3. vytvořit a načasovat poutavou prezentaci (logos)

Rétorika vám pomůže:

– zkultivovat svůj projev
– nastoupit dráhu skvělého řečníka
– zlepšit pracovní i partnerskou komunikaci
– precizně formulovat a prezentovat myšlenky a názory

V rétorice procvičujeme:

– zvládání trémy
– tvorbu správné intonace, pauzy a jejich význam při působení na posluchače
– interpretaci psaného textu a jeho zvládnutí pro prezentaci
– improvizaci a realizaci projevu spatra
– uvědomění si vlastních silných stránek a zlepšování nedostatků
– odstranění nejčastějších řečnických chyb

Složky celostního projevu:

– správné dýchání
– práce s emocemi
– zvládání trémy
– práce s textem
– vytváření představy
– přirozený projev a spontaneita

Čeká nás:

Aktivizace těla, hlasová průprava, zapojování emocí, příprava a přednes textu, zvládnutí trémy a nervozity, energizující rozcvičky

Co by vás mohlo zajímat:

Jak práce s hlasem a tělem upevňuje sebevědomí?
Ovládnout či projevit emoce při vystupování před lidmi?
Může mě tréma odzbrojit či podpořit při vystoupení?
Čím udržet pozornost diváků při svém projevu? 

Při individuální práci společně rozvíjíme vaše silné stránky, budujeme kondici dobrého řečníka a zlepšujeme slabá místa ve Vašem projevu.

Cena dle individuální domluvy a délky výuky.

Reference

Mgr. Denisa Říha Palečková, CSB, lektorka www.denisaarichard.cz

“Lekce s Anetou jsou mnohem víc než jen lekce hlasového projevu. Kromě výstižné zpětné vazby a nácviku zlepšení projevu jsem také velmi přivítala Anetinu podporu při výstavbě scénáře projevu v rámci vystoupení na TEDx a různých dalších příležitostech. Kromě toho nás (mě a Richarda) inspirovala i k nápaditému ztvárnění jednodenní výukové akce. Otevřela mi oči v tom, jak mohu různými způsoby více zapojovat publikum do děje a upoutat jeho pozornost, zapojit jej aktivně.”

Ing. Richard Vojík, CSB, lektor www.kurzypropary.cz

“Aneta využívá moderních i tradičních nástrojů pro práci s lidmi. Vždy se velice dobře naladí a dostane ze mě to nejlepší. Její zkušenosti z divadla široce využívám v bussinesu i partnerství.”

Přesunout se na začátek