-

RÉTORIKA PRO FIRMY A JEDNOLETÝ VÝCVIK PRO LEKTORY

Nabízím individuální poradenství, workshopy pro firmy a jednoletý výcvik pro zájemce o lektorování rétoriky a prezentačních dovedností.

Kurz rétoriky nebo komunikačních a prezentačních dovedností může být pro vás inspirací a “nakopnutím” vaší touhy být dobrý řečník. Pokud se chcete rychle posunout dál, nejvhodnější jsou individuální hodiny, Opravdu skvělé výsledky přináší soustavnější trénink. Většinou probíhá v mém studiu v centru Prahy a hned na první hodině se praktikuje a zakouší jaké to je mít oporu v těle, být vědomě ve spojení s dechem, vnímat trému jako podpůrný zdroj síly, slyšet svůj znělý hlas a uvolnit napětí. A mnoho dalšího. Vždy záleží na vaší zakázce, společném záměru a mé diagnostice – nabízím jí na závěr první hodiny. Co bývá stejné jsou nástroje a možnosti, které mám v rétorice po 21 letech ověřené nejen v individuální práci, též ve firmách a školách při práci s dětmi.

Umění rétoriky se sice proměňuje v čase, základem zůstává rétorický trojúhelník – ethos, pathos, logos, na kterém stavíme od začátku. Co to je?

1. být zaujatý tématem, věřit si a vzbudit nadšení u posluchače (ethos)
2. zapojit svoje tělo, hlas, emoce a vtáhnout posluchače do svého projevu (pathos)
3. vytvořit a načasovat poutavou prezentaci (logos)


Rétorika vám pomůže:

– zkultivovat svůj projev
– nastoupit dráhu skvělého řečníka
– zlepšit pracovní i partnerskou komunikaci
– precizně formulovat a prezentovat myšlenky a názory

V rétorice procvičujeme:

– zvládání trémy
– tvorbu správné intonace, pauzy a jejich význam při působení na posluchače
– interpretaci psaného textu a jeho zvládnutí pro prezentaci
– improvizaci a realizaci projevu spatra
– uvědomění si vlastních silných stránek a zlepšování nedostatků
– odstranění nejčastějších řečnických chyb

Složky celostního projevu:

– správné dýchání
– práce s emocemi
– zvládání trémy
– práce s textem
– vytváření představy
– přirozený projev a spontaneita

Čeká nás:

Aktivizace těla, hlasová průprava, zapojování emocí, příprava a přednes textu, zvládnutí trémy a nervozity, energizující rozcvičky

Co by vás mohlo zajímat:

Jak práce s hlasem a tělem upevňuje sebevědomí?
Ovládnout či projevit emoce při vystupování před lidmi?
Může mě tréma odzbrojit či podpořit při vystoupení?
Čím udržet pozornost diváků při svém projevu? 

Při individuální práci společně rozvíjíme vaše silné stránky, budujeme kondici dobrého řečníka a zlepšujeme slabá místa ve Vašem projevu.

Rozhovor na rádiu Zet

Reference

Mgr. Pavlína Musilová, marketingová ředitelka, Letiště Praha

Dneska jsem byla na školení „Zlepšete svůj projev“ u Anety Pavlové a chtěla bych říci, že to bylo jedno z nejlepších školení, které jsem za poslední roky absolvovala! Aneta je profík každým coulem, absolutně člověk zrozený pro tuto práci a navíc umí vytvořit skvělou atmosféru a předat know how. Fakt pecka!

Pavlína

Mgr. Denisa Říha Palečková, CSB, lektorka www.denisaarichard.cz

“Lekce s Anetou jsou mnohem víc než jen lekce hlasového projevu. Kromě výstižné zpětné vazby a nácviku zlepšení projevu jsem také velmi přivítala Anetinu podporu při výstavbě scénáře projevu v rámci vystoupení na TEDx a různých dalších příležitostech. Kromě toho nás (mě a Richarda) inspirovala i k nápaditému ztvárnění jednodenní výukové akce. Otevřela mi oči v tom, jak mohu různými způsoby více zapojovat publikum do děje a upoutat jeho pozornost, zapojit jej aktivně.”

Ing. Richard Vojík, CSB, lektor www.kurzypropary.cz

“Aneta využívá moderních i tradičních nástrojů pro práci s lidmi. Vždy se velice dobře naladí a dostane ze mě to nejlepší. Její zkušenosti z divadla široce využívám v bussinesu i partnerství.”

Přesunout se na začátek