Kouzelná zahrada

Proletět se na koních? Vidět zblízka mrakové peřiny a slyšet zpívat stromy a vodu? Proč by ne! S malou elfkou Týninkou a její věrnou poletuškou se děti mohou ponořit do inspirativního příběhu, který dokáže probudit jejich představivost, kreativitu a pocit sounáležitosti s přírodou. Netypická, bohatě ilustrovaná pohádková knížka vtáhne děti do kouzelného dobrodružství, v němž se uvolní a pustí z hlavy všechny strachy a obavy. Jednoho dne zmizí z oblohy hvězdy a voda přestane zpívat, Země je v ohrožení a potřebuje pomoc. Zdá se, že jedinou nadějí je malá elfka a její zářivé tajemství

Pohádkový příběh stromové elfky Týninky a poletušky Crepina je protkán kapitolami zaměřenými na rozvoj imaginace (čtěte blog zde).

Tyto sudé kapitoly nabízejí dětem krátké dechové cvičení a jednoduché inspirativní obrazy z pohádkových zemí. Jsou spojené s přírodními živly – se zemí, s vodou, s ohněm a se vzduchem. Závěrem se objevuje i hvězdná země zastupující nekonečný prostor – éter, něco pro nás vzdáleného a přesahujícího. Každý živel má různé vlastnosti, a pokud si je budeme pozorněji uvědomovat, můžeme ve svém životě získat větší rovnováhu i hlubší spojení s přírodou. A to potřebujeme my dospělí, naše děti i naše planeta.